Ashy Drongo

Ashy Drongo

English Name: Ashy Drongo 
Scientific Name: Edolius leucophaeus
Arabic Name: أُدْرونْجُو أَرْمَدُ
Status in Kuwait: vagrant, 3 records.